Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí cho sinh viên tại trường

sinh viên theo học ở trường được nhà trường tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí

 TT giới thiệu việc làm thuộc hệ thống của Trường TC Công Nghệ Hà Nội, hàng năm tổ chức buổi giao lưu giữa các DN trong nước và nước ngoài đến tuyển dụng nhân lực. 

 Buổi tư vấn - giới thiệu việc làm miễn phí cho sinh viên bước đầu đã có những kết quả đáng kể. Sinh viên rất tự tin và khẳng định bản thân với các nhà tuyển dụng khó tính.

Dưới đây là những hình ảnh giới thiệu buổi giao lưu:

Tin tức khác