Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Liên thông đại học chính quy năm học 2017 trường đại học thương mại

Trường Đại Học Thương Mại thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp Cao Đẳng lên Đại Học chuyên nghành kế toán.

Tuyển sinh liên thông đại học chính quy chuyên nghành nghành kế toán năm học 2017

Đại học Công Nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung Cấp, Cao Đẳng lên Đại Học chính quy năm học 2017.

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học chính quy trường đại học giao thông vận tải

Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội tuyển sinh liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học hệ chính quy năm học 2017 chuyên nghành xây dựng.

Học viện tài chính tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy năm học 2017

Tuyển sinh liên thông từ Trung Cấp ,Cao Đẳng lên Đại Học chính quy năm học 2017 chuyên nghành kế toán, tài chính doanh nghiệp ,tài chính ngân hàng.

Đại học thương mại tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm học 2017

Tuyển sinh liên thông  từ Trung Cấp, Cao Đẳng lên Đại Học chính quy ngành: Kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

Tuyển sinh liên thông đại học chính quy trường học viện tài chính năm học 2017

Tuyển sinh liên thông chính quy , vừa tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng được thi liên thông ngay.

Liên hệ Ms Hương  0979 86 86 25 

Đại học công nghiệp hà nội tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm học 2017

 Trường Đại học công nghiệp tuyển sinh liên thông các ngành, vừa tốt nghiệp được thi liên thông ngay